მთავარი ახალი ამბები სეოკ-ში ჩატარდა სპორტის მენეჯმენტის უმაღლესი კურსების (ASMC) მეორე სემინარი

სეოკ-ში ჩატარდა სპორტის მენეჯმენტის უმაღლესი კურსების (ASMC) მეორე სემინარი

567
0

A

ASMC  -ისპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის 5თებერვალს ორგანიზებულ მეორე სემინარზე კურსების მონაწილეებმა მოისმინეს სეოკ-ისა და მოწვეულ  ექსპერტთა პრეზენტაციები სპორტული მენეჯმენტის სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის – მარკეტინგის მენეჯმენტი, მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ფინანსური მართვის თავისებურებები და სხვა.  

განვლილი პერიოდი დაეთმო მიწოდებული მასალის შესწავლას MOSO-ს  (Managing Olympic Sport Organizations) სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი თემების მიხედვით და საკუთარი პრეზენტაციების მომზადებასა და დამუშავებას.

კურსების მონაწილეებმა – სხვადასხვა სპორტული ფედერაციების სპორტის ადმინისტრატორებმა, მწვრთნელებმა, მე-2 სემინარზე  წარმოადგინეს მათ  მიერ მომზადებული პრეზენტაციები და გაგვიზიარეს ინფორმაცია თავიანთ სპორტული  ორგანიზაციებში არსებული პრობლემების, პრიორიტებებისა და მომავალი პერსპექტივების შესახებ.

მენეჯმენტის კურსები მიმდინარეობს სოკ-ის მიერ გამოცემული  „ოლიმპიური სპორტის ორგანიზაციების მართვის” („Managing Olympic Sport Organizations- MOSO”) სახელმძღვანელოში შესული მასალის საფუძველზე და მოიცავს მსოფლიოს სხვადასხვა ოლიმპიური და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის თეორიულ და პრაქტიკულ  გამოცდილებას მენეჯმენტის სფეროში.

მენეჯმენტის კურსები 2019 წლის ივნისში დასრულდება და წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ სოკ-ის დიპლომები.

წყარო: http://geonoc.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=38&info_id=2473