მთავარი ახალი ამბები ახალი ორგანიზაცია მღვდელმსახურის სტატუსის გაცემას იწყებს

ახალი ორგანიზაცია მღვდელმსახურის სტატუსის გაცემას იწყებს

955
0

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებს, მსჯავრდებულებთან პაემანზე შესვლა შეუფერხებლად შეუძლიათ.